ÇOCUKLARDA BÖBREK BİYOPSİSİ NEDİR NASIL YAPILIR?

Tanım

Böbrek biyopsisi çok küçük miktarda böbrek dokusu alınması anlamına gelir. Alınan örnek patoloji laboratuarında mikroskop altında incelenir.

Böbrek Biyopsisi Neden Yapılır?

Böbrek biyopsisi, idrarda kan ve/veya protein varlığında, böbrek fonksiyonlarının diğer tanı yöntemleri ile açıklanamayan bozukluğunda ve bazen de böbrek nakli sonrasında nakledilen böbreğin değerlendirilmesi amacıyla yapılır.

Hazırlık

Varsa ilaç alerjilerinizi, kullandığınız tüm ilaçları, kanama probleminizin olup olmadığını ve hamile olup olmadığınızı mutlaka doktorunuza bildiriniz. Aspirin ve kanı sulandıran diğer ilaçlar biyopsi yapılacak hastalarda en az 7-10 gün önce kesilmelidir.

Eğer bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız bu durumu lütfen doktorunuz ile konuşunuz.

Nasıl yapılır?

Böbrek biyopsisi öncesinde kanama riskini değerlendirmek amacıyla gerekli kan testleri (hemogram, kanama testleri) yapılır.

Böbrek biyopsisi hastane koşullarında ve kapalı yöntem ya da ultrasonografi eşliğinde yapılır. İşlem sırasında bir süre yatmanız gerekir. Böbrek biyopsisi sıklıkla sol böbrekten, nadiren sağ böbrekten yapılır.

Ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılıyor ise önce ultrasonografi cihazı ile böbreğinizin yeri ve planlanan biyopsi bölgesi belirlenir.

Mikropları öldüren bir madde ile cilt temizliği yapıldıktan sonra cilt ve cilt altı lokal anestezik ile uyuşturulur.

Çocuğumuzun yaşına ve kilosuna göre boyu ve kalınlığı değişen biyopsi iğnesi ultrasonografi eşliğinde planlanan biyopsi bölgesine doğru ilerletilir. Bu esnada doktorunuz sizden nefesinizi tutmanızı, bazen de derin nefes alıp vermenizi isteyecektir. Böbreğe biyopsi için yeterince girildiğinde doktorunuz nefesinizi tutmanızı isteyecek ve biyopsiyi yapacaktır. Bu sırada doktorun talimatlarına uymanız böbreğinizin hasar görmesini ve aşırı kanama tehlikesi riskini en aza indirecektir. Örnek alındığında iğne çıkarılacak ve yeterli örnek alınıp alınmadığı değerlendirilecektir. Yeterli örnek alınabilmesi için birkaç (2-3) deneme yapılması gerekebilir. Alınan parçalar yaklaşık 1-1.5 cm uzunluğunda ve 0.3-0.5 mm çapındadır. Biyopsi yapıldıktan sonra biyopsi bölgesine kanama kontrolü için baskı uygulanır ve biyopsi bölgesi steril şartlarda pansuman ile kapatılır.

Biyopsi yapıldıktan sonra 12 saat mutlak yatak istirahatı gereklidir. Bazı ünitelerde bu sürenin ilk 4 saatini yüzükoyun geçirmeniz istenebilir. Mutlak yatak istirahatı sırasında tuvalet ihtiyacınızı yatakta yapmanız gerekebilir.

Biyopsi sonrası erken dönemde görevli hemşire tarafından nabız ve kan basıncı takibi yapılır. İşlemden hemen sonra su içmeye başlayabilirsiniz. Yemek yemeniz için doktorunuzun onayı gerekebilir.

İşlem sonrası idrar ile bir miktar kanama olabilir. Bu nedenle idrarınızın kanama açısından değerlendirilmesi gerekecektir.

Bu kanama genellikle kısa sürelidir.

İşlemden sonraki gün herhangi bir sorun olmamış ise hastaneden çıkarılabilirsiniz.

Biyopsiden sonra 3 hafta süre ile aşırı aktiviteden ve ağır eşyaların kaldırılmasından kaçınılmalıdır. Kan sulandırıcı

ilaçlarınıza ne zaman başlayabileceğinizi doktorunuza sorunuz.

İşleme bağlı riskler nelerdir?

Böbrek biyopsisinin en önemli riski kanamadır. Az miktarda kanamaya bağlı idrarda hafif renk değişikliği sık görülür.

Biyopsi yapılan hastaların %0.1’inde kan transfüzyonu gerekebilir. Çok nadir olarak da (%0.06) kontrol altına alınamayan kanamalarda böbreğin çıkarılması gerekebilir.

Böbrekte bulunan atar ve toplardamarlar arasında kısa devre (arteriovenöz şant) oluşabilir.

İdrar yolu infeksiyon çok nadir görülür

Bazen biyopsi tekrarı gerekebilir. 

Lokal anestezi yapıldıktan sonra bazen ciltte kaşıntı ve döküntü olabilir. Çok nadiren solunum zorluğuna yol açan ciddi alerjik reaksiyon olabilir. Lokal anesteziye bağlı yan etkiler çoğu zaman hafif ve geçicidir.