ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞLARINDA ESWL (ŞOK TEDAVİSİ İLE TAŞIN KIRILMASI)

Böbrek taşlarında ESWL tedavisikullanılarak  1-2 cm kadar büyüklüğe ulaşan taşlar tedavi edilmektedir. ESWL tedavisi ses dalgası(şok dalgası) kullanılarak taşların ufak parçalara ayrılmasıdır. Ufak parçalara ayrılan böbrek taşları bu şekilde kanalda (üreterde) takılmadan idrar kesesine inmekte ve işeme ile vücut dışına atılmaktadır.

ESWL TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?

ESWL tedavisi sırasında hasta cihazın masasına arka üstü yatmaktadır, cihazın içi su dolu balonu hastanın böbrek bölgesine temas etmektedir. Cihazın ekranında taş görüntülenir ve şok dalgalarının gideceği nokta olarak taşın tam üzeri hedeflenir. ESWL tedavisinin başlamasıyla su dolu balon içerisinde oluşturulan ses(şok) dalgaları vücuda herhangi bir zarar vermeden geçerek taşın tam üzerinde hedefe çarpar. Çarpmanın etkisi ve taş yüzeyinde oluşturduğu kuvvet ile taş ufak parçalara ayrılmakta ve böbreğin ürettiği idrar ile kanaldan aşağıya doğru itilmektedir. ESWL tedavisinin taşı parçalamak yanında, taş parçalarını hareketlendirmek gibi de etkisi bulunmaktadır.

ESWL TEDAVİSİNE NEDEN İHTİYAC DUYULMAKTADIR?

ESWL tedavisi uygulanmasının en önemli nedeni böbrekte kendiliğinden düşemeyecek derecede büyük taşın veya taşların (çocuklarda 1-1.5 cm erişkinlerde 2.5-3.cm) bulunmasıdır. Çocuklarda yaşa bağlı olarak idrar kanallarının büyüklüğü değişmekle birlikte genel olarak 7 mm ve üzeri taşlarda ESWL tercih edilmektedir..Bu derecede büyük taşlar genellikle ağrı yapmakla beraber, bazen de hastayı rahatsız etmeyecek derecede çok hafif ağrı veya tamamen ağrısız olabilmektedir. Ancak büyük böbrek taşlarının çoğu böbreğin idrar pasajını engellemekte ve böbreğin çalışmasını azaltmakta ve bir süre sonra tamamen durdurabilmektedir(fonksiyone etmeyen böbrek). İdrar pasajını tamamen engelleyen üreter taşları da bazen ESWL tedavisine başlanılmadan böbreğe geri itilerek kanalın açık kalması sağlanmakta ve ESWL tedavisinin etkinliği artmaktadır.

ESWL TEDAVİSİNİNİ AVANTAJLARI NELERDİR?

Hastaneye yatış gerektirmeyen bir tedavi olması
Uygun kalitede cihaz ve gereken tıbbi donanımda gerçekleştirildiği takdirde yüksek başarı oranı
Dokuyu veya organı kesme, yaralama vb risklerinin bulunmaması
Tekrarlanabilir bir tedavi yöntemi olması
Genel anestezi gerektirmemesi


ESWL TEDAVİLERİ KİMLERE UYGULANMAZ

 


Gebelikte yapılması uygun olmamaktadır. Ses dalgalarının fetuse olası yan etkileri bulunabilmektedir.
Şiddetli böbrek iltihabı durumları ( İDRAR ENFEKSİYONU VAR İSE)
Ciddi kanama bozukluğu olan durumlar
Böbrek kanseri ve ciddi böbrek şekil bozukluğu olan durumlar.

ESWL TEDAVİSİ SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

ESWL tedavi sonrası idrar kanlı veya koyu renkte gelebilmektedir. Ertesi gün itibariyle günlük normal aktivitelere devam etmek gerekmektedir. Kırılan parçaların dökülebilmesi için bol miktarda sıvı tüketilmesi gereklidir. İlk 24 saatte ağrı olabilmekte bu durumda ağrı kesici kullanılması gerekebilmektedir.